پادکست

11 فروردین 1400
امروز سطح انرژیت چه جوریه ؟ صبح سرحال بیدار شدی و صبحانه خوردی و ...
11 فروردین 1400
ایمان بالاترین عنصر ذهنه و وقتی با فکرمون ترکیب میشه ...
11 فروردین 1400
جورج تصمیم میگیره برای تعطیلات به شیکاگو بره ...